Leidschendam-Voorburg in Cijfers (Wijkatlas)

logo

Contact

Vragen of opmerkingen over 'Leidschendam-Voorburg in Cijfers (Wijkatlas)'?

Neem contact op met:
Judith Zweers
Coördinator Onderzoek & Statistiek
Gemeente Leidschendam-Voorburg
JS.Zweers@lv.nl
070-3009683
 

Productie en rapportages:
Oostveen Beleidsonderzoek en Advies, Enschede
www.oostveen.net
 

Meer informatie?
Over de Wijkatlas / Leidschendam-Voorburg in cijfers
Over de Vitaliteitskaart
Over de BewonersenquĂȘte 2017
Kaart met de wijk- en buurtindeling (PDF)
 

Uitgave 2018b (augustus 2018)