Leidschendam-Voorburg in Cijfers (Wijkatlas)

logo

Wat is nieuw in 2017?

Updates in de loop der tijd toegevoegd
In 2017 worden de cijfers van 2016 en 2017 toegevoegd aan de Wijkatlas. Dat gebeurt niet meer in een keer, maar verspreid over een aantal maanden. Daardoor is een deel van de cijfers al eerder beschikbaar. Op deze pagina kunt u zien welke cijfers al zijn toegevoegd.
4 juli: Bevolkingscijfers uit BRP toegevoegd voor 2016 en 2017.

Wat is nieuw in 2015?

Actualisatie van de cijfers en nieuwe bronnen
Eind mei 2015 is een nieuwe versie gepubliceerd van de databank van de Wijkatlas. De meeste cijfers uit registraties zijn aangevuld tot en met 1 januari 2015. Ook zijn de resultaten toegevoegd van de bewonersenquête die is gehouden in november/december 2014.
Daarnaast is een aantal nieuwe gegevens toegevoegd. In het nieuwe thema 'Samenloop van voorzieningengebruik' zijn cijfers opgenomen over het aantal huishoudens dat gebruik maakt van voorzieningen/regelingen in de verschillende sectoren en de stapeling daarvan op persoons- en huishoudensniveau. Deze cijfers zijn verzameld door het CBS en beschikbaar op wijkniveau.
De scores van de Leefbaarometer zijn nu ook op buurtniveau beschikbaar. Bovendien zijn nu niet alleen de totaalscore, maar ook de scores op onderliggende dimensies opgenomen in de databank. Ook cijfers over WW- en AO-uitkeringen zijn nu (voor de nieuwste jaren) beschikbaar voor alle buurten in de gemeente.

Nieuwe rapportage met wijkanalyses en nieuwe samenvatting
Er is een nieuw rapport Wijkatlas verschenen (Wijkatlas 2015). Dit rapport bestaat uit wijkanalyses, waarin voor elk van de 12 wijken de huidige situatie en ontwikkelingen worden beschreven. Het rapport verscheen eerder in 2010 en 2012.
Nieuw in de Wijkatlas 2015 is een samenvattend overzicht van één pagina. In dat overzicht staan voor een selectie van belangrijke indicatoren voor alle wijken de cijfers van het meest recente jaar en van twee jaar eerder. De kleurtinten laten zien of de score in dat jaar (significant) hoger of lager is dan gemiddeld. Met gekleurde pijltjes wordt aangegeven of de score sinds twee jaar geleden is gestegen of gedaald. Deze samenvatting is ook los te bekijken.

Daarnaast is de software achter de Wijkatlas (Swing) volledig vernieuwd. De Wijkatlas is daarmee in veel opzichten mooier en handiger geworden, met veel nieuwe functies onder de rechter muisknop. Schaalniveau en gebiedskeuze selecteert u voortaan linksonder; perioden midden onder het venster. In een (algemene) video kunt u enkele van de nieuwe mogelijkheden bekijken: