Leidschendam-Voorburg in Cijfers (Wijkatlas)

logo

Wat is nieuw in 2017?

Vitaliteitskaart
De Vitaliteitskaart laat in een oogopslag zien hoe het ervoor staat met een wijk of buurt en hoe deze zich ontwikkelt. De vitaliteit van een wijk of buurt kunt u het gemakkelijkst bekijken in de taartpresentatie. In het midden van de taart staat de totaalscore, in de ring daaromheen de scores van de vijf hoofdthema's en in de buitenste ring de subthema's. Klik op een taartpunt om de onderliggende indicatoren en de ontwikkeling daarin te bekijken. Of klik op de tab 'Wijkbeschrijving' om onder meer een samenvatting te lezen met de belangrijkste conclusies en ontwikkelingen in de wijk. De Vitaliteitskaart met onderliggende indicatoren en de wijkbeschrijvingen vervangt de oude rapportages met wijkanalyses.

Nieuwe indicatoren
Mede in het kader van de Vitaliteitskaart zijn verschillende nieuwe indicatoren toegevoegd zoals:
- Afstanden naar voorzieningen: basisscholen, kinderopvang, speelgelegenheden, buurthuis, huisarts, apotheek, supermarkt en OV-halte.
- Waardering voorzieningen: variatie in voorzieningen, nabijheid winkels en basisonderwijs.
- Leegstand van woningen, winkels en kantoren.
- Aantal personen verhuisd vanuit de buurt, na korte of lange woonduur.
- Aandeel inwoners en huishoudens met betaald werk, minima, kan men rondkomen van maandinkomen?
- Inzet voor de buurt, verenigingsdeelname, bezoek evenementen, kan men voldoende meedoen in samenleving?
- Personen met indicatie ondersteuning (voorheen AWBZ), jongeren met hulp.
- Persoonlijke gezondheid: ervaren gezondheid, leefstijl, eenzaamheid, welbevinden, voldoende bewegen, zelfredzaamheid.

De thema-indeling van de databank sluit nu aan op de thema's van de Vitaliteitskaart. Kunt u iets niet vinden? Gbruik dan het zoekvak linksboven. Tot slot is de software van de databank verbeterd.

Wat was nieuw in 2015?

Actualisatie van de cijfers en nieuwe bronnen
Eind mei 2015 is een nieuwe versie gepubliceerd van de databank van de Wijkatlas. De meeste cijfers uit registraties zijn aangevuld tot en met 1 januari 2015. Ook zijn de resultaten toegevoegd van de bewonersenquête die is gehouden in november/december 2014.
Daarnaast is een aantal nieuwe gegevens toegevoegd. In het nieuwe thema 'Samenloop van voorzieningengebruik' zijn cijfers opgenomen over het aantal huishoudens dat gebruik maakt van voorzieningen/regelingen in de verschillende sectoren en de stapeling daarvan op persoons- en huishoudensniveau. Deze cijfers zijn verzameld door het CBS en beschikbaar op wijkniveau.
De scores van de Leefbaarometer zijn nu ook op buurtniveau beschikbaar. Bovendien zijn nu niet alleen de totaalscore, maar ook de scores op onderliggende dimensies opgenomen in de databank. Ook cijfers over WW- en AO-uitkeringen zijn nu (voor de nieuwste jaren) beschikbaar voor alle buurten in de gemeente.

Nieuwe rapportage met wijkanalyses en nieuwe samenvatting
Er is een nieuw rapport Wijkatlas verschenen (Wijkatlas 2015). Dit rapport bestaat uit wijkanalyses, waarin voor elk van de 12 wijken de huidige situatie en ontwikkelingen worden beschreven. Het rapport verscheen eerder in 2010 en 2012.
Nieuw in de Wijkatlas 2015 is een samenvattend overzicht van één pagina. In dat overzicht staan voor een selectie van belangrijke indicatoren voor alle wijken de cijfers van het meest recente jaar en van twee jaar eerder. De kleurtinten laten zien of de score in dat jaar (significant) hoger of lager is dan gemiddeld. Met gekleurde pijltjes wordt aangegeven of de score sinds twee jaar geleden is gestegen of gedaald. Deze samenvatting is ook los te bekijken.

Daarnaast is de software achter de Wijkatlas (Swing) volledig vernieuwd. De Wijkatlas is daarmee in veel opzichten mooier en handiger geworden, met veel nieuwe functies onder de rechter muisknop. Schaalniveau en gebiedskeuze selecteert u voortaan linksonder; perioden midden onder het venster. In een (algemene) video kunt u enkele van de nieuwe mogelijkheden bekijken: